ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΣΗΜΟ

2011-04-28 18:55

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καταναλωτικών οργανώσεων

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133, 6977417052

 ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με

έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13

τηλ. 11711,  2103632443

 

 ___________________________________________________

 

    Δημοσιεύτηκε απόφαση του Συνηγόρου του καταναλωτή σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει τις τράπεζες να επιβαρύνονται με το τέλος κτηματογράφησης (κτηματόσημο) των 35 ΕΥΡΩ ανά δικαίωμα, προκειμένου να δηλώσουν τα δικαιώματα που έχουν από τις προσημειώσεις και στις κατασχέσεις που επιβάλλουν στα ακίνητα των δανειοληπτών.

 

Βάσει των νόμων 2664/1998 και 3587/2007 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, και των ερμηνευτικών τους εγκυκλίων, τα πάγια ανταποδοτικά, υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, τέλη και τα λοιπά υπέρ του Δημοσίου και τρίτων δικαιώματα για τις κτηματολογικές εγγραφές βαρύνουν τον δανειστή ο οποίος εγγράφει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή άλλη δέσμευση της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωμα, άρα η καταβολή οποιουδήποτε τέλους γίνεται για την εξασφάλιση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ίδιων των τραπεζών για χορηγηθέντα στεγαστικά και άλλα δάνεια προς τους δανειολήπτες.

 

Παρόμοιες πρακτικές των τραπεζών με επιβολή εφάπαξ επιβαρύνσεων κατά των δανειοληπτών (όπως "έξοδα χρηματοδότησης", "προμήθεια φακέλου” κλπ) με μονομερείς εκ μέρους των τραπεζών τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), έχουν κριθεί, κατόπιν συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια (ΕφΑθ 5253/2003, ΠολΠρωτΑθ 961/2007).

 

Η επιχειρούμενη εκ μέρους των τραπεζών είσπραξη των ως άνω μη οφειλομένων ποσών εκ μέρους των δανειοληπτών είναι παράνομη και καταχρηστική βάσει του ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3587/2007, και των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού του άρθρου 904 επ. ΑΚ.

 

 ΚΑΛΟΥΜΕ τους δανειολήπτες καταναλωτές να μην καταβάλουν προς τις τράπεζες τέλη εγγραφής και έξοδα εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τυχόν μονομερώς εισπραχθέντα ποσά εκ μέρους των τραπεζών.

 

Επίσης η κίνησή μας εμμένει στη πάγια θέση της για την υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος για τη σύνταξη εθνικού κτηματολογίου που επάγει υποχρεωτικά στο κράτος να χρηματοδοτήσει πλήρως τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου όπως ακριβώς χρηματοδοτεί τις λοιπές κρατικές υποδομές για τις οποίες υφίσταται συνταγματική υποχρέωσή του, χωρίς να θεσπίζεται καμία άλλη προϋπόθεση ή μεταφορά της ευθύνης ή μέρος αυτής στους πολίτες. Με την ίδια δε διάταξη υποχρεώνει το κράτος να συντάξει δασολόγιο με δικά του μέσα και με δαπάνες δια των υπηρεσιών του, χωρίς η προερχόμενη από τη σύνταξή του διασφάλιση της ατομικής ιδιοκτησίας να επιφέρει οποιαδήποτε βάρος στον ιδιοκτήτη.

 

Ο νόμος  υπ’αρ. 3481/2-8-2006 άρθρο 1 περίπτωση 6    που προβλέπει τα ανωτέρω και ξαφνικά επέβαλε στους πολίτες τέλη και κόστη που κανένας δεν περίμενε και κανένας δεν υπολόγιζε να στερήσει από τον οικογενειακό προϋπολογισμό του είναι αντισυνταγματικός. Αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε οικογένεια διαθέτει όχι ένα αλλά πολλά δικαιώματα , αφού οι περισσότεροι διαθέτουν μία αποθήκη ή ένα χώρο στάθμευσης , πολλές φορές είναι γραμμένα στους δύο συζυγούς από κοινού ή αν ήταν προνοητικοί γονείς τα έγραψαν στα παιδιά τους ως ψιλή κυριότητα κρατώντας αυτοί τη επικαρπία, τότε βλέπουμε ότι η μία ιδιοκτησία μπορεί να γίνουν οκτώ δικαιώματα ή και παραπάνω. Μία ιδιοκτησία (οικόπεδο) που ανήκει σε τρία αδέλφια και στη χήρα μητέρα τους ως επικαρπία θα μας δώσει έξι δικαιώματα. Όμως το κτηματόσημο είναι αμίληκτο, θα πληρώσουν όσα δικαιώματα έχουν, για να τιμωρηθούν για την προνοητικότητα τους. Για να ξεπεράσουν σε κόστος αυτόν που διαθέτει βίλλα 300 τετραγωνικών και πληρώνει ένα δικαίωμα. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιβάλλει το τέλος στο πρόσωπο και όχι στο ακίνητο , ενώ η ουσία του κτηματολογίου είναι η κτηματογράφηση με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο ( άρθρ. περ. 1 Ν 2664/98). Οι φτωχότεροι θα πληρώσουν περισσότερα σε απόλυτες και σε σχετικές τιμές αφού είναι δε αυτοί που δεν είχαν την οικονομική άνεση να αποκτήσουν ακίνητο ως αποκλειστικοί κύριοι αλλά το απέκτησαν ως συγκυριότητα με άλλους , είτε πρόκειται για λαϊκά στρώματα της πόλης , εργαζόμενους που αγόρασαν από κοινού οι δύο σύζυγοι ένα ακίνητο, για να λάβουν υψηλότερο στεγαστικό δάνειο και να ανταποκριθούν τις δαπάνες πληρωμής των δόσεων.

ΕΜΕΙΣ θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ κάθε είδους κτηματοσήμου που πλήρωσε ο ιδιοκτήτης ακινήτων σε μία διαδικασία που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και κινείται εκτός των πλαισίων του ευρωπαϊκού δικαίου και του Συντάγματος.

 

 

                                                           Με τιμή, Αθήνα 12-11-2208

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ      ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

 

 

 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

—————

Πίσω