ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗ

2011-04-28 19:00

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την συνέντευξη

 

Πως σχολιάζεται την απόφαση του ΣτΕ για τα ψιλά γράμματα των τραπεζών και γιατί πρέπει να στραφούν δικαστικώς οι δανειολήπτες (δεν αρκεί η απόφαση του ΣτΕ);

 

ΑΠ.   Η απόφαση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας μας ήρθε να επιβεβαιώσει το δικαίωμα της εκάστοτε κυβέρνησης να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει οικονομική πολιτική προς όφελος των αδύναμων δανειοληπτών. Δηλαδή οι Τράπεζες αντέδρασαν σε απόφαση του τέως Υπουργού Ανάπτυξης κυρίου Φώλια , ο οποίος όμως ήρθε να ακολουθήσει και να συμμορφωθεί σε πολλές ήδη αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων που όλες ήταν καταδικαστέες για αυτές.

Οι προηγούμενες αποφάσεις

                     ήταν οι 430/05 και   1219/01 ,15/2007 Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

   5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών

   1119/02      και      1208/98     του      Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών

     961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη.

       1896/2007, 3441/2007, 726/2004 του Ειρηνοδικείου Αθηνών

       αντίστοιχες θέσεις του Συνηγόρου του καταναλωτή

που έκριναν   ιδιαιτέρα ως καταχρηστικούς όρους και   

Α)Απαγορεύουν στην τράπεζα να ζητήσει από τον καταναλωτή ποινή προεξόφλησης σε περίπτωση που ο ίδιος θελήσει να προεξοφλήσει το δάνειο που οφείλει μετά τον πρώτο χρόνο σε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο.

 

  Β)Απαγορεύουν την είσπραξη εξόδων «χρηματοδότησης», «προέγκρισης δανείου», ή «εξέτασης αιτήματος δανείου», κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσόν του δανείου.

 

 Γ)Απαγορεύουν την επιβολή ποσού «προμήθειας» ή «εξόδων φακέλου»

 

 Δ)Απαγορεύουν στην τράπεζα να παρακρατά προμήθεια ή να επιβάλει έξοδα στους καταναλωτές για την χορήγηση βεβαίωσης οφειλών.

 

Ε) Απαγορεύουν στην τράπεζα να αυξάνει αυθαίρετα και αναιτιολόγητα το επιτόκιο χωρίς να το προσδιορίζει επακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρμόζει με επιτόκιο αναφοράς, π.χ. Euribor. 

Η ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται στις από εδώ και πέρα νέες συμβάσεις δανείων στις οποίες δεν επιτρέπεται να περιέχονται τέτοιοι όροι ως ψιλά γράμματα και πρέπει να είναι απορριπτέοι από τους δανειολήπτες και να τους καταγγείλουν.   

 

Όταν οι τράπεζες δεν υπακούουν σε δικαστικές αποφάσεις, τι νόημα θα είχε μια ομαδική αγωγή εναντίον τους;

 

ΑΠ Οι Τράπεζες προσπάθησαν να εξαντλήσουν όλα τα νομικά μέσα , αλλά οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν δικασμένο , ακολουθούνται από όλα τα Ελληνικά δικαστήρια και όποιος δανειολήπτης προσφεύγει σε δικαστικά μέσα εναντίον τους δικαιώνεται και εισπράττει τα χρήματα που του παρακράτησαν παράνομα πίσω. Η διαδικασία των ομαδικών αγωγών που ακολουθούν οι καταναλωτικές οργανώσεις της «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» και του «ΙΝΚΑ» γίνεται διότι η νομική βάση τους είναι η ίδια για όλους του δανειολήπτες όταν αναφέρονται στην ίδια Τράπεζα και για το περιορισμό των δικαστικών εξόδων, τα οποία και επιβαρύνονται οι δύο καταναλωτικές οργανώσεις.       

 

 

Μέχρι σήμερα δανειολήπτες έχουν κερδίσει δικαστικές υποθέσεις από τράπεζες και κυρίως τους έχουν επιστραφεί χρήματα;

 

 ΑΠ. Η πρώτη μορφή των δικαστικών αγώνων των καταναλωτικών οργανώσεων που ξεκίνησαν από το 1998 ήταν να κριθούν παράνομοι και καταχρηστικοί μία σειρά από όρους στεγαστικών δανείων και να αντιμετωπίσουν τις πολύ καλά οργανωμένες και υψηλά αμειβόμενες νομικές υπηρεσίες Τραπεζών, οι οποίες και σχεδίαζαν τους όρους δανείων και επιβάρυναν τους δανειολήπτες. Στη συνέχεια οι δανειολήπτες στρέφονται κατά των Τραπεζών , ζητούν την επιστροφή των χρημάτων τους και εισπράττουν αυτά είτε μέσω έκδοσης απόφασης, είτε μέσω συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Καθημερινά στα Ελληνικά δικαστήρια εγγράφονται παρόμοιες υποθέσεις σ’ όλη τη χώρα και καθημερινά επιστρέφονται χρήματα στους δανειολήπτες και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ιστορία.        Του Χρηματοπιστωτικού συστήματος μας.

 

Ποιες περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων είναι παράνομες και πόσο θα χρεωθεί κάποιος με την ομαδική αγωγή;

 

ΑΠ  Έχουν κριθεί παράνομοι και καταχρηστικοί όροι για τις χρεώσεις των τραπεζών

Στις καταθέσεις

Είσπραξη προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου

Επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου (ή τρεχούμενους) μετά την 4η πράξη κάθε μήνα

Επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων

Μονομερής μεταβολή από την πλευρά της τράπεζας για τους όρους των λογαριασμών καταθέσεων

Επιβολή εξόδων αδράνειας (0,6 ή 1 €) σε λογαριασμούς που δεν κινούνται για πάνω από 1,5 χρόνο

Ο υπολογισμός των τόκων των ποσών των καταθέσεων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που γίνεται η κατάθεση

στις πιστωτικές κάρτες

Μονομερής αύξηση του επιτοκίου της πιστωτικής κάρτας, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στη σύμβαση

Μονομερής αύξηση της συνδρομής της κάρτας

Είσπραξη προμήθειας για την ανάληψη μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας

στα στεγαστικά και λοιπά δάνεια

Είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης για τη χορήγηση του δανείου

Είσπραξη εξόδων φακέλου

Μονομερής αύξηση του επιτοκίου στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς κάποιο λογικό κριτήριο. Παράνομη είναι επίσης η απαίτηση της τράπεζας για επιστροφή του δανείου αν δεν αποδεχθεί ο πελάτης την προσαρμογή του επιτοκίου

Επιβολή εξόδων 50 € σε δανειολήπτες για να πάρουν βεβαίωση οφειλών

Η καταγγελία της σύμβασης του δανείου από τη μεριά της τράπεζας σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης

Ο υπολογισμός των τόκων του δανείου με βάση το έτος των 360 ημερών αντί για τις 365 ή 366 μέρες με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του δανειολήπτη

Η επιβολή χρονικού περιθωρίου (π.χ. 30 ημερών) στον πελάτη για να αμφισβητήσει τις χρεώσεις του, αλλιώς θεωρείται ότι τις κάνει δεκτές

Τι μπορώ να κάνω;

1. Να αρνηθώ την επιβολή των παραπάνω όρων και εξόδων

2. Να διαμαρτυρηθώ εγγράφως στην Τράπεζα ζητώντας να μου επιστραφούν τα χρήματα που έχουν κρατηθεί παράνομα και να μην ισχύσουν οι καταχρηστικοί όροι

3. Να στείλω την έγγραφη διαμαρτυρία μου - στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Υπ. Ανάπτυξης) τηλ. 1520, fax 2103842642, 210-3829640, Πλ. Κάνιγγος, 10181και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. - στο Συνήγορο του Καταναλωτή Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71 Τηλ.: 210 6460612, 210 6460862, Fax.: 210 6460414,

4.Να καταθέσω ομαδική αγωγή , η οποία δεν έχει καμία επιβάρυνση στον δανειολήπτη αφού όλα τα έξοδα τα επιβαρύνονται οι καταναλωτικές οργανώσεις. Οι δανειολήπτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας 

 

 

ή στο παράρτημα    κεντρικής Ελλάδας, οδός Κύπρου 40-42 (3ος ορ.) ΤΚ 41222, τηλ. 2410536122 ΦΑΧ 2410539822. 

—————

Πίσω