ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2011-04-28 18:42

 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΡΑΓΚΑΒΗ 101 ΤΚ 11475 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ 2106457133

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με Γραμματέα καταναλωτή

 

 

     

   Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13:30 ο Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών Γιώργος Μπαρτζώκης συνάντησε τον Γραμματέα της Γραμματείας Καταναλωτή κ. Σπυράκο στο γραφείο του στην πλατεία Κάνιγγος και θα συζήτησαν θέματα που αφορούν τους καταναλωτές δανειολήπτες και στα οποία συμφώνησαν από κοινού :

 

1)    Υπάρχει δικαίωμα απαλλαγής και ρύθμισης και των ενήμερων οφειλών των δανειοληπτών όχι μόνο των ληξιπρόθεσμων έτσι ώστε να γίνεται δεκτό στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία , σύμφωνα εξάλλου και με το από 3-1-2011 δελτίο τύπου του Γραμματέα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γραμματείας και του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

2) Να εκπροσωπεί η Κίνηση Δανειοληπτών τους δανειολήπτες ως Φορέας που παρέχει την συνδρομή του κατά τη διαδικασία υπαγωγής τους στο Νόμο περί απαλλαγής-ρύθμισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών και να δημιουργηθεί δίκτυο προστασίας τους έναντι των τραπεζών.

 

3) Μετά από καταγγελία της Κίνησης θα επιβάλλει ο Γραμματέας την νομιμότητα σε μερίδα Τραπεζών (ΚΥΠΡΟΥ-MILLENIOUM) που συνεχίζουν να επιβάλλουν έξοδα φακέλου στις νέες δανειακές συμβάσεις παρά τις επανειλημμένες δικαστικές αποφάσεις και την υπουργική απόφαση Ζ1 24-6-2008 του υφυπουργού Φώλια  

 

4) Θα επιβληθούν κυρώσεις σε ορισμένες τράπεζες (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΘΝΙΚΗ) που επιβάλλουν κεκαλυμμένα έξοδα φακέλου στις νέες δανειακές συμβάσεις και τα ονομάζουν έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου , ενώ είναι καθαρά έξοδα φακέλου και παραβιάζουν την αρχή της διαφάνειας των συναλλαγών , όπως και η πρόσφατη υπ’ αρ. 233/2010 δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας ρητά όρισε.

 

5)   Να θα εμποδίζεται ο δανειολήπτης από την Τράπεζα όταν υποβάλει αίτημα προς αυτήν για την χορήγηση αντιγράφου της απόδειξης εξόδων φακέλου που κατέβαλε και της δανειακής σύμβασής και να μην του ζητούν έξοδα για την χορήγηση των εγγράφων, όπως ορίζει η ανωτέρω υπουργική απόφαση.

 

 6) Κάλεσαν  τους δανειολήπτες καταναλωτές να διεκδικήσουν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τυχόν μονομερώς εισπραχθέντα ποσά εκ μέρους των τραπεζών μην καταβάλουν προς τις τράπεζες τέλη εγγραφής και έξοδα εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με τις αποφάσεις  του ΕφΑθ 5253/2003 και ΠολΠρωτΑθ 961/2007).

.

    6) Συμφώνησαν τέλος να πραγματοποιηθεί κοινή εκδήλωση στη Λάρισα που θα πραγματοποιήσει η Κίνηση Δανειοληπτών με τη συμμετοχή του Γραμματέα Καταναλωτή 

 

Με τιμή, Αθήνα 9-2-2011

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ      ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

 

 

 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

—————

Πίσω