ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΚΗΤΜΑΤΟΣΗΜΟ

2011-04-28 18:48

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καταναλωτικών οργανώσεων

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133, 6977417052

 ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με

έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13

τηλ. 11711,  2103632443

 __________________________________________________ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

 

 

   Επειδή υπάρχουν πολλές καταγγελίες και παράπονα από δανειολήπτες, οι οποίοι βλέπουν στους λογαριασμούς τους να λείπουν από αντίστοιχες αναλήψεις Τραπεζών περί τα 35 ΕΥΡΩ ανά δικαίωμα προσημειωμένου ή κατασχεμένου ακινήτου τους (ΚΤΗΜΑΤΟΣΗΜΟΥ) θέλουμε να τους ενημερώσουμε ότι:

 

 1. Η παραπάνω ενέργεια των τραπεζών αποτελεί ποινικό αδίκημα υπεξαίρεση (375 ΠΚ) αφού παρανόμως ιδιοποιούνται χρηματικό ποσό από τους λογαριασμούς των δανειοληπτών στους οποίους ενσωματώνουν αναγκαστικώς το τοκοχρεολύσιο.

 

 2. Έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει τις τράπεζες να επιβαρύνονται με το τέλος κτηματογράφησης (κτηματόσημο) των 35 ΕΥΡΩ ανά δικαίωμα, αφού αυτές είναι δικαιούχοι.

 

3. Παρόμοιες πρακτικές των τραπεζών με επιβολή εφάπαξ επιβαρύνσεων κατά των δανειοληπτών (όπως "έξοδα χρηματοδότησης", "προμήθεια φακέλου” κλπ) με μονομερείς εκ μέρους των τραπεζών τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), έχουν κριθεί, κατόπιν συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια (ΕφΑθ 5253/2003, ΠολΠρωτΑθ 961/2007).

 

4. Η επιχειρούμενη εκ μέρους των τραπεζών είσπραξη των ως άνω μη οφειλομένων ποσών εκ μέρους των δανειοληπτών είναι παράνομη και καταχρηστική βάσει του ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3587/2007, και των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού του άρθρου 904 επ. ΑΚ.

 

 5. ΚΑΛΟΥΜΕ τους δανειολήπτες καταναλωτές να μην καταβάλουν προς τις τράπεζες τέλη εγγραφής και έξοδα εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους  και να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τυχόν μονομερώς εισπραχθέντα ποσά εκ μέρους των τραπεζών.

 

   6. Επίσης η κίνησή μας εμμένει στη πάγια θέση της για την υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος για τη σύνταξη εθνικού κτηματολογίου που επάγει υποχρεωτικά στο κράτος να χρηματοδοτήσει πλήρως τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου όπως ακριβώς χρηματοδοτεί τις λοιπές κρατικές υποδομές για τις οποίες υφίσταται συνταγματική υποχρέωσή του, χωρίς να θεσπίζεται καμία άλλη προϋπόθεση ή μεταφορά της ευθύνης ή μέρος αυτής στους πολίτες. Με την ίδια δε διάταξη υποχρεώνει το κράτος να συντάξει δασολόγιο με δικά του μέσα και με δαπάνες δια των υπηρεσιών του, χωρίς η προερχόμενη από τη σύνταξή του διασφάλιση της ατομικής ιδιοκτησίας να επιφέρει οποιαδήποτε βάρος στον ιδιοκτήτη.

 

ΕΜΕΙΣ θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ κάθε είδους κτηματοσήμου που πλήρωσε ο ιδιοκτήτης ακινήτων σε μία διαδικασία που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και κινείται εκτός των πλαισίων του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Συντάγματος.

 

 

                                                  Με τιμή, Αθήνα 27-11-2208

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ      ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

 

 

 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

—————

Πίσω