ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣΗΜΟ

2011-04-28 18:47

 

 

 

 

 

 

ΙΝΚΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καταναλωτικών οργανώσεων

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133, 6977417052

 ΙΝΚΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με

έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13

τηλ. 11711,  2103632443

 

 ___________________________________________________

 

 

Θέμα: Μηνυτήριες αναφορές στις εισαγγελικές αρχές εναντίον      τραπεζών, για την παράνομη υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από λογαριασμούς δανειοληπτών, για την εγγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 

 ___________________________________________________

 

  Μεγάλος αριθμός δανειοληπτών υπέβαλε αναφορές στις καταναλωτικές οργανώσεις μας, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώνεται ότι ορισμένες τράπεζες χρεώνουν στους δανειολήπτες συχνά με απευθείας ανάληψη από τον λογαριασμό τους, έξοδα και τέλη καταχώρησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, ύψους ανά δικαίωμα 105 Ευρώ, ήτοι 35 Ευρώ για το τέλος εγγραφής συν 70 Ευρώ για «έξοδα».

    

    Επειδή με βάσει του νόμους 2664/1998 ,  3587/2007 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, και των ερμηνευτικών τους εγκυκλίων, τα  ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και τα λοιπά υπέρ του Δημοσίου και τρίτων δικαιώματα για τις κτηματολογικές εγγραφές, , βαρύνουν τον δανειστή, δηλαδή την εκάστοτε Τράπεζα η οποία εγγράφει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή άλλη δέσμευση της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωμα, άρα η καταβολή οποιουδήποτε τέλους γίνεται για την εξασφάλιση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ίδιων των τραπεζών για χορηγηθέντα στεγαστικά και άλλα δάνεια προς τους δανειολήπτες.

 

     Παρόμοιες πρακτικές των τραπεζών με επιβολή εφάπαξ επιβαρύνσεων κατά των δανειοληπτών (όπως "έξοδα χρηματοδότησης", "προμήθεια φακέλου” κλπ) με

μονομερείς εκ μέρους των τραπεζών τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), έχουν κριθεί, κατόπιν συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια (ΕφΑθ 5253/2003, ΠολΠρωτΑθ 961/2007), αλλά και βάσει του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3587/2007.

 

 

   Επειδή η ανωτέρω συμπεριφορά των τραπεζών είναι ποινικά κολάσιμη, ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ δε τα εγκλήματα της υπεξαίρεσης 375 παρ.1 ΠΚ και της απάτης 386ΠΚ ως φυσικοί αυτουργοί ,αφού ενεργούντες, με δόλιο τρόπο χωρίς συγκεκριμένο έννομο λόγο, αποσπούν  από τον λογαριασμό των δανειοληπτών τα ανωτέρω χρηματικά ποσά.

 

 

 ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους δανειολήπτες να καταθέσουν μηνυτήριες αναφορές κατά των τραπεζών που ενεργούν τις παραπάνω παράνομες ενέργειες και συμπεριφορές τους, να παραστούν  ως πολιτικώς ενάγοντες  και να ζητήσουν 1.500 ΕΥΡΩ ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης  που υπέστησαν από τις Τράπεζες.

 

Επίσης τους καλούμε να ζητούν ως μάρτυρες στη ποινική διαδικασία τους

 

1) γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

(Ε. Ε. Τ.) Χρήστο Γκόρτσο κατοίκου Αθηνών Αμερικής 21Α.

 

2) τον Συνήγορο του Καταναλωτή, κατοίκου Αθηνών , οδός Λ. Αλεξάνδρας 144  οποίοι ήδη έχουν τοποθετηθεί θετικά προς τους δανειολήπτες για εξεύρεση λύσεως.

 

Αθήνα 16-3-2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λεχουρίτης Γιώργος

Μπαρτζώκης Γιώργος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗ

—————

Πίσω