ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

2011-04-28 18:46

 

 

   

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καταναλωτικών οργανώσεων

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133, 6977417052

 ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με

έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13

τηλ. 11711,  2103632443

 __________________________________________________ 

 

 

     Μετά τη απόφαση του ανώτερου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας μας ,του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τη οποία δικαιώνονται οι προσπάθειες των καταναλωτικών μας οργανώσεων να κηρυχθούν καταχρηστικοί  όροι των δανειακών συμβάσεων , είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι διότι το ανωτέρω δικαστήριο κρίνει  ιδιαιτέρα ως καταχρηστικούς όρους και  

  

Α)Απαγορεύει στην τράπεζα να ζητήσει από τον καταναλωτή ποινή προεξόφλησης σε περίπτωση που ο ίδιος θελήσει να προεξοφλήσει το δάνειο που οφείλει μετά τον πρώτο χρόνο σε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο.

 

  Β)Απαγορεύτει την είσπραξη εξόδων «χρηματοδότησης», «προέγκρισης δανείου», ή «εξέτασης αιτήματος δανείου», κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσόν του δανείου.

 

 Γ)Απαγορεύει την επιβολή ποσού «προμήθειας» ή «εξόδων φακέλου»

 

 Δ)Απαγορεύει στην τράπεζα να παρακρατά προμήθεια ή να επιβάλει έξοδα στους καταναλωτές για την χορήγηση βεβαίωσης οφειλών.

 

Ε) Απαγορεύει στην τράπεζα να αυξάνει αυθαίρετα και αναιτιολόγητα το επιτόκιο χωρίς να το προσδιορίζει επακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρμόζει με επιτόκιο αναφοράς, π.χ. Euribor.    

 

Μετά από αυτή την εξέλιξη καλούμε τους δανειολήπτες  να προσκομίζουν στα γραφεία μας

 

1)αντίγραφο της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ τους

      2)αντίγραφο της αποδείξεως των ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που πλήρωσε ο δανειολήπτης

      3) αντίγραφο της ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ που κατέβαλε για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου τους

Προκειμένου οι οργανώσεις να καταθέσουν ομαδικές αγωγές προς τις τράπεζες  και να εισπραχθούν ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.

Αθήνα 22-4-2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λεχουρίτης Γιώργος

Μπαρτζώκης Γιώργος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

—————

Πίσω