ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ 1-12-2008

2011-04-28 18:53

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς τα μέσα ενημέρωσης

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133, 6977417052

 

 

Α) Στην κατάθεση ομαδικών αγωγών προς τις τράπεζες για την είσπραξη των χρημάτων των δανειοληπτών προχωράει η οργάνωσή μας σε συνεργασία με το ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Με βάση τις αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων

 ♦   430/05 και   1219/01 ,15/2007 Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

♦5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών

τις υπ’ αρ. 1119/02      και      1208/98     του      Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών

    961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη.

      1896/2007, 3441/2007, 726/2004 του Ειρηνοδικείου Αθηνών

       αντίστοιχες θέσεις του Συνηγόρου του καταναλωτή

      αλλά και της από 24-6-2008 υπ' αρ. Ζ1 απόφασης

του Υπουργού Ανάπτυξης

κρίθηκαν παράνομα και καταχρηστικά τα   ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

που πλήρωσαν στις Τράπεζες σύμφωνα με συμβάσεις δανείου και πρέπει να τα διεκδικήσουν να τα λάβουν πίσω όπως καθώς και οι ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ( ΠΕΝΑΛΤΙ) και εισέπραξαν οι Τράπεζες όταν κάποιος καταναλωτής καταβάλλει το υπόλοιπο χρηματικό ποσό και εξοφλεί πριν τη λήξη των δανείων.

 

 

Οι δανειολήπτες πρέπει να προσκομίζουν στα γραφεία μας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 13, 5ος όροφος ή  στην οδό Ραγκαβή 101, 1ος όροφος ΤΗΛ. 11711, 2106457133 ΦΑΧ 2103633976,

 

ι )Ένα αντίγραφο της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ και

ιι )ένα αντίγραφο της αποδείξεως των ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που πλήρωσε ο κάθε δανειολήπτης.

 

Β) Ο κάθε δανειολήπτης που έχει λάβει στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου πρέπει να υποβάλει αίτηση στην τράπεζα του, έτσι ώστε να υπολογίζονται οι τόκοι που θα επιβαρύνεται με βάση τις 365 ημέρες και όχι τις 360 που ισχύει σήμερα ώστε να αποφεύγονται οι σε βάρος του πρόσθετες χρεώσεις, όπως ορίζει ρητά η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού αλλά και δικαστικές αποφάσεις.

Γ) Όταν οι δανειολήπτες, βλέπουν στους λογαριασμούς τους να λείπουν από αντίστοιχες αναλήψεις των Τραπεζών περί τα 35 ΕΥΡΩ ανά δικαίωμα προσημειωμένου ή κατασχεμένου ακινήτου τους (ΚΤΗΜΑΤΟΣΗΜΟΥ) θέλουμε να τους ενημερώσουμε ότι η παραπάνω ενέργεια των τραπεζών αποτελεί ποινικό αδίκημα υπεξαίρεση (375 ΠΚ) αφού παρανόμως ιδιοποιούνται χρηματικό ποσό από τους λογαριασμούς των δανειοληπτών στους οποίους ενσωματώνουν αναγκαστικώς το τοκοχρεολύσιο. Έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει τις τράπεζες να επιβαρύνονται με το ανωτέρω τέλος των 35 ΕΥΡΩ ανά δικαίωμα, αφού αυτές είναι δικαιούχοι και τους ΚΑΛΟΥΜΕ να μην καταβάλουν προς τις τράπεζες τέλη εγγραφής και έξοδα εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους και να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τυχόν μονομερώς εισπραχθέντα ποσά εκ μέρους των τραπεζών.

 

 

 

Δ) Να μην γίνεται κανείς πλειστηριασμός για οφειλές κάτω από 30.000 ευρώ όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία δανειοληπτών ακόμη και αυτά αν είναι προσημειωμένα.

 

Ε) Η συνολική οφειλή του οποιουδήποτε δανειολήπτη να μην μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού δανείου, αντί του τριπλάσιου που ισχύει σήμερα μόνο για τους αγρότες.

ΣΤ) Όταν μειώνονται τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να μειώνονται και τα επιτόκια δανεισμού και στην Ελλάδα.

Η) Για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποπληρωμής, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ ( γενιά 700 ΕΥΡΩ), για νέα ζευγάρια, για αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας,  να έχουν δικαίωμα να επιμηκύνουν τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου τους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και να επιβαρύνεται μέρος του τοκοχρεολυσίου  τους το ελληνικό δημόσιο.

 

 

 

Με τιμή, Αθήνα 1-12-2208

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ      ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

 

 

 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

—————

Πίσω