Ταυτότητα Δανειοληπτών

Η Ταυτότητα Δανειολπτών είναι μια σειρά από ισόγεια καταστήματα που δημιούργησε

η καταναλωτική οργάνωση ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ και στόχο έχει να ενημερώνει

τους δανειολήπτες για το δικαίωμα των ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ της  επιστροφής εξόδων φακέλου μέσω  αγωγών κατά των τραπεζών μετά

νομολογία που έχει εκδοθεί και αφορά όλες τις δανειακές συμβάσεις

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής δικαστικές αποφάσεις: την υπ’ αριθμ. 1.944/2004 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την υπ’ αριθμ. 2313/2004 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την υπ’ αριθμ. 1.119/2002 του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και  την υπ’ αριθμ. 5.253/2003 του Εφετείου Αθηνών

 

Επίσης ασχολείτε με την ενημέρωση  στα αιτήματα δανειολητπών μελών μας για υπαγωγή στο ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ Ν.3869/2010 για

απαλλαγή και ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών των δανειοληπτών.

 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ, οδός Γρηγορίου Ε’ & Παπαναστασίου (απένατι από το Ναό του Αγίου Νικολάου)

Τηλ. 2410 615910

ΒΟΛΟΥ, οδός Κ.Καρτάλη 199 (πρώην συνδέσμου φιλάθλων Ολυμιακού Βόλου)

Τηλ. 2421043353

ΠΑΤΡΑΣ,

οδός Σατωβριάνδου 19 (πλησίον πλατείας ΟΛΓΑΣ)

Τηλ. 2610225545